Užsakant tekstų rašymo paslaugą, labai svarbu abiejų pusių bendradarbiavimas. Užsakovas ir tekstų rašytojas turi veikti darniai kaip viena komanda. Taigi prieš imantis darbo, būtina išsiaiškinti kuo daugiau informacijos, padedančios abiems pusėms viso proceso metu. Aiškus kliento suformuluotas tikslas ir uždaviniai leidžia kokybiškai atlikti paslaugą. Tad štai pagrindiniai klausimai, kuriuos jums užduos tekstų rašytojas:

 

Ar anksčiau esate dirbę su išoriniais tekstų kūrėjais?

Koks jūsų užsakomų tekstų tikslas?

Kur bus platinama jūsų reklaminė medžiaga su paruoštais tekstais?

Kas sugalvos temas tekstams: užsakovas ar tekstų rašytojas?

Pateikite jums patinkančius tekstų/turinio projektų/marketingo projektų gerus ir blogus pavyzdžius.

Kas bus teksto, kurį rengsime, tikslinė auditorija?

Kaip jūsų teikiama paslauga ar siūloma prekė padeda spręsti klientų problemas?

Ar esate atlikę kokių nors savo klientų apklausų?

Kokios yra jūsų įmonės vertybės?

Kokią svarbią informaciją apie savo įmonę norite pateikti tekstuose?

Kokie yra jūsų įmonės konkurenciniai pranašumai ir išskirtinumai?

Kas yra jūsų pagrindiniai konkurentai?

Kurią dieną turi būti paruošti tekstai?

Kokiu metu galima su jumis susisiekti?

Koks geriausias būdas mums komunikuoti dėl tekstų rengimo?

Koks jūsų tikslas bendradarbiavimui: vienkartinis projektas ar ilgalaikis darbas?

Kas bus kontaktinis žmogus, kuriant tekstus ir konsultuojant dėl informacijos?

Kas priims galutinius sprendimus dėl tekstų užsakymo, jų kokybės, apmokėjimo?

Kokiu būdu jums patogiausia atsiskaityti už paslaugas?